Pressemeddelelse

Konsulenthuset Relation-Lab A/S integreres i Implement Consulting Group pr. 1. april 2013

Relation-Lab A/S blev etableret i 2005 af Charlotte Wandorf og Søren Sten Hansen, og har siden rådgivet store og mellemstore virksomheder indenfor kundeorientering og segmentering med særligt fokus på en metode og tilgang, der er i stand til at ”læse markedet” gennem en kortlægning af markedets behov og en årsagsforklaring af relationen mellem interessenter og virksomhed.

Implement Consulting Group har siden starten i 1996 markeret sig som en af Skandinaviens mest succesrige og hurtigst voksende konsulentvirksomheder. I dag har Implement en omsætning på 400 mio. kr. Fundamentet for denne udvikling har været et ufravigeligt fokus på at skabe størst mulig effekt for kunderne gennem at kombinere dyb funktionel specialistviden med en tværgående faglighed omkring implementering. Implement arbejder i dag for en lang række af Skandinaviens absolut største private og offentlige organisationer, herunder 18 ud af 20 virksomheder i Københavns Fondsbørs’ C20-indeks.

Direktør Charlotte Wandorf, Relation-Lab:

”Vi er meget glade for fremover at kunne følge strategiprojekter helt til dørs i samarbejde med mange dygtige kolleger i Implement Consulting Group. Vi har fulgt dem på sidelinjen og har stor respekt for deres faglige dygtighed. Men også kulturen i virksomheden vidner om en stor gruppe mennesker, der til dagligt beviser, at man kan opnå store resultater ved at løfte i samlet flok.

Kundeorienteret forretningsudvikling har ligget mig på sinde i mange år. Det er for mig helt logisk, at en virksomhed bruger kunderne i markedet som pejlemærke i udvikling af det strategiske grundlag. Det er lige så oplagt, at vi sikrer vores virksomheds eksistensgrundlag, når vi øger behovstilfredsstillelsen i markedet og dermed skaber værdi for både kunderne og os selv.

Men lige så logisk det lyder, lige så svært kan det være at omsætte i praksis. Vi oplever, at Implements faglighed omkring det, at planlægge og gennemføre forandringer, der skaber reel effekt, er uden sidestykke i Danmark, og måske endda i hele verden. Når vi kombinerer det med vores kompetencer indenfor kundeorientering, og med de kompetencer Implement allerede besidder på området, tror jeg vi er i stand til at tilbyde vores kunder en helt unik effektskabelse.”

Managing Partner Niels Ahrengot, Implement Consulting Group:

”Vi har altid været optaget af, hvor svært det er at gennemføre forandringer. Alle studier over emnet viser, at ca. 2/3 af alle planlagte strategiske forandringer ikke får den tiltænkte effekt. Vores mission er at ændre det forhold markant. Vi tror på, at hvis vi lykkes, så starter vi en positiv kædereaktion, der ikke alene gør vores kunder og os selv til en succes, men som også i sidste ende er med til at ændre verden til det bedre – bare en lille smule.

I Relation-Lab har vi fundet en partner, der deler denne vision og som anerkender, at vi som konsulenter eller topledelse for den sags skyld, ikke blot kan diktere en given forandring til en organisation. Jeg er meget imponeret af deres faglighed indenfor kundeorientering, som jeg oplever som et reelt supplement til den viden, vi selv har på området i dag.

Kundeorientering fra strategi til handling rummer et enormt potentiale, som de fleste ledere i dag er optaget af. Det handler om at kortlægge de reelle behovsdrivere i markedet og dreje virksomhedens forretningsgrundlag over mod værdiskabelse for både kunder og virksomhed. Men det handler i høj grad også om at være ”agil”, dvs. at kunne identificere og udnytte muligheder i markedet hurtigere end konkurrenterne. Det stiller igen krav til fx evnen at ”mærke” markedsændringer hurtigt, at træffe modige beslutninger hurtigt, at kunne skifte retning samlet som ledelse og virksomhed, at skabe ’flydende’ ressourcer, der kan sættes ind, hvor behovet er, og at kunne reorganisere oftere, hurtigt og effektivt. Her kommer vi samlet til at stå ekstremt stærkt.”

Relation-Lab flytter ind hos Implement Consulting Group i deres nye lokaler, Strandvejen 56 og kommer fremover til arbejde under navnet Implement Consulting Group.

Kontakt

Charlotte Wandorf (cw@relation-lab.dk, +45 40 74 57 27)

Niels Ahrengot (na@implement.dk, +45 23 38 00 03)